Het bestuur van Stichting Dorpscentrum Veldhoven wordt gevormd door de volgende personen :

Voorzitter

Voorzitter

Penningmeester
sdvpenningmeester@gmail.com

Bestuurslid
maatschappelijke zaken

Bestuurslid
technische zaken